SZPROT – The  Integrated Commodity Trading Entrepreneurs'  Registration System (SZPROT) was developed under one of the projects within the "e-Customs Programme", in the framework of the 7th Axis of the Innovative Economy Operational Programme.
 
SZPROT is the system participating in the development process of external users' database for the Customs Service Information System (SISC)-  economic operators and their representatives. SZPROT stores data on relations between economic operators and their representatives,. The introduction of the SZPROT System enabled the integration of all registration activities in one place, accordingly, the submission of a single application for registration of an economic operator's data in SICS allows for operations in all areas of the Customs Service (duty, excise duty, games of chance and betting, other taxes, INTRASTAT).

In order to act effectively in the operational systems of the Customs Service (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2, AIS/INTRASTAT, EMCSPL2), each economic operator and its representative should be registered in SZPROT and hold an active IDSISC number (17–sign identifier assigned as a result of submission of the application for registration of data of an economic operator or a natural person) - the so-called "e-Customer" service.
 
The SZPROT system also enables electronic processing of applications (from the moment of their electronic submission through the Electronic Services Portal of the Customs Service - PUESC, until the receipt of the relevant settlement). The integrated application processing service will be phased out during 2015.

CONTACT
e-mail: szprot@poz.mofnet.gov.pl
tel: +48 61 658 36 49

 

MESSAGES

history image Komunikat o czasowej aktywacji EORI GB

Informujemy, że w przypadku konieczności złożenia w bieżącym roku zgłoszenia uzupełniającego w procedurze uproszczonej do wpisu do rejestru zgłaszającego lub do zgłoszenia uproszczonego dokonanego...

history image Przerwa w nadawaniu numeru EORI w dniach 28-31.12.2020

Informujemy, że w związku z przygotowaniem systemów Unii Europejskiej do brexit, w dniach 28-31 grudnia 2020 r. nie będzie możliwości uzyskania numeru EORI. W przypadku pytań prosimy o...

history image Komunikat z 19.11.2020 r. dotyczący BREXIT.

Szanowni Państwo, w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do końca grudnia 2020 roku obowiązuje tak zwany okres przejściowy, pozwalający na prowadzenie wymiany...

history image Opóźnienia w usłudze e-Klient

W związku z dużą ilością wniosków składanych w usłudze e-Klient informujemy, że czas oczekiwania na realizację sprawy wydłużył się do około 20 dni roboczych. Prosimy o wzięcie pod uwagę tej...

history image Przerwa w działaniu usług e-Klient oraz e-Wnioski w dniu 23.08.2018r.

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-08-23 (czwartek) w godz. 17:10 -17:50 wystąpi przerwa w działaniu usług e-Klient i e-Wnioski spowodowana pracami serwisowymi. W tym czasie...

NEWS

history image Komunikat dotyczący wniosków złożonych w usłudze e-Klient w kontekście wdrożenia nowego portalu PUESC

Szanowni Państwo, 1 lutego 2021 roku zostanie uruchomiony nowy Portal PUESC i nowa usługa e-Klient. Nowa usługa zapewni sprawniejszą obsługę klientów i szybszą rejestrację. Usługa przewiduje...

history image 20.10.2016 Aktualizacja danych teleadresowych reprezentantów

W związku z informacjami, że w pismach, które przesyłane są przez Służbę Celną w celu potwierdzenia rejestracji w SISC umieszczane są dane adresowe osób fizycznych reprezentujących podmiot przed...