What does it do and who is it for?

e-ZEFIR enables the customers of the Polish Customs Service (traders and natural persons who wish to use the electronic services of the Polish Customs) to file in an electronic format the declarations and documents related to excise duty, gambling tax and some other charges collected by the Customs. e-ZEFIR is available to the traders through the Electronic Services Portal of the Customs Service (PUESC) and allows the electronic submission and processing of the following documents:

 • Excise duty declarations AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K,
 • Notifications of the intra-Community acquisition,
 • Gambling tax declarations POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1,
 • Mining tax declarations P-KOP
 • Monthly information on the due amount of fuel tax.

Service components

The service provides the defined set of business processes supported by the following IT component systems that have been delivered under Poland's e-Customs initiative: 

 • ECIP/SEAP PL,
 • Customs and Excise Decision Processing System SZPROT,
 • Financial and Accounting System ZEFIR2,
 • Customs Tariff System ISZTAR4,
 •  External Domain Communication Agent MCA
 • Reference Data Base PDR PL/UE
 • Public Key Infrastructure System PKI

Functions

e-ZEFIR provides the users with two main functionalities:

 • it allows the electronic filing of declarations and documents,
 • it allows access to the documents and data (forwarded and received messages, application forms, financial data, etc.) in accordance with the scope of user rights that need to be defined during registration through e-Customer service.

How to use e-ZEFIR?

In order to access e-ZEFIR and make use of functionalities it offers, it is necessary to create an account on the PUESC portal (click on "Create Account" tab in the upper right corner of the page).

Because of the wide range of electronic services available through the portal, two user access levels to PUESC have been defined:

 • Basic access level available mainly to natural persons who mostly send documents in their own name and on their own behalf. This user permission level is sufficient for the submission of declarations, application forms and for the retrieval of the confirmation of excise duty payment.
 • Advanced access level available to those who wish to have access to the full scope of portal services, i.e. business owners, proxies, employees of customs agencies or accounting offices acting on behalf of a trader or in their name. At this access level it is possible to define the links between the company (or e.g. a business owner or an individual person using the service) and their representatives on the basis of the power of attorney granted to the representative.  

The detailed instructions on how to create an account and register for the use of the portal services are available under e-Customer tab.

Usefull Links

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy od 01.10.2017

Instrukcja – składanie deklaracji w 2019 r. podpisywanych kwotą przychodu

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji

ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole.

ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.

ZF2_ewidencja_AKCUS_v3_20200229.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3.


Specyfikacja_XML_inicjalna_z_25.05.2017- Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_06.11.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

Specyfikacja_XML_v4_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v4

Specyfikacja_XML_v5_0_z_19.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v5

 

 

Deklaracje elektroniczne - Baza pytań i odpowiedzi

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

News

history image Nowa specyfikacja komunikatów systemu Zefir2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż jest już dostępna nowa specyfikacja XML (wersja 4_0) dla komunikatów biznesowych deklaracji: AKC-4/AKC-4zo; AKC-EN; AKC-PA; AKC-ST/STn; AKC-WG oraz...

history image Nowy wzór Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol (WNSB) w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 2 stycznia 2019 r.   na  PORTALU PUESC udostępniona została możliwość składania nowego wzoru Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol...

history image Składanie Informacji w sprawie opłaty emisyjnej OEMIS w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. wprowadzenie na rynek paliw silnikowych, o kodach CN: 2710 12 45,  2710 12 49,  2710 19 43,  2710 20 11,  będzie podlegało opłacie...

history image 10.02.2017 Specyfikacje nowych wzorów deklaracji systemu Zefir2

Szanowni Państwo, W związku z Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948),  uprzejmie informujemy, że  od 1...

history image 28.07.2016 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

  Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14 Zasady obsługi nowego wzoru...