System Decyzje Celne

W dniu 2 października 2017 r. Komisja Europejska, we współpracy z państwami Unii uruchamia system do obsługi wniosków i decyzji celnych (z języka angielskiego: Customs Decisions System – CDS), zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym.

W Polsce na dzień 2 października 2017 r. CDS będzie stosowany wyłącznie do obsługi decyzji ważnych w więcej niż jednym państwie UE.

Obszar ważności pozwoleń określa się w polu zawartym we wniosku i pozwoleniu, o nazwie „Geograficzny obszar ważności".
Pole to wypełnia się przy użyciu odpowiednich kodów:
- kod „1" ważne we wszystkich państwach UE,
- kod „2" ograniczone do niektórych państw UE – w tym przypadku należy także podać nazwy (kody) państw, w których pozwolenie ma być stosowane
- kod „3" – ograniczone do jednego państwa, tzw. „pozwoleń krajowych".

Wnioski z kodem „3" należy składać według dotychczasowych zasad, do właściwych organów celno-skarbowych.
Szczegóły związane z wdrożeniem CDS w PL znajdziesz także w zakładce „Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach" oraz „Portal dla przedsiębiorców".

 

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko