Zaproszenie na spotkanie e-commerce

Ministerstwo Finansów uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zmian związanych z koniecznością wdrożenia pakietu e-commerce.

Prowadzone prace nad zmianą modelu odpraw celnych w obrocie pocztowym i kurierskim, związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów podatkowych, tzw. pakietu VAT e-commerce znajdującego przełożenie na zmiany unijnych regulacji celnych, tj. zmiany Rozporządzenia Delegowanego (RD) i Rozporządzenia Wykonawczego (RW) do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), wymagają odpowiedniej implementacji w krajowych systemach informatycznych zajmujących się obsługą obrotu kurierskiego i pocztowego. W obszarze zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu implementacja nowych regulacji prawnych będzie wiązała się z wdrożeniem obsługi zgłoszeń ze zredukowanym zakresem danych, określonych w kolumnie H7 załącznika B do rozporządzenia delegowanego do UKC (dotyczy przesyłek o wartości do 150 EUR, które nie podlegają zakazom i ograniczeniom oraz korzystają ze zwolnienia z należności celnych, ale jednocześnie podlegają opodatkowaniu VAT).
 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 4440a, w siedzibie Ministerstwa Finansów w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu (maksymalnie 2 osoby reprezentujące jedną firmę) o wysłanie zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska do dnia 25 listopada br. do godziny 10.00. na adres aneta.koscianek@mf.gov.pl  Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu.


Aktualności

history image Spotkanie dotyczące obowiązków wynikających z objęcia gazu LPG systemem monitorowania przewozu i obrotu SENT

Szanowni Państwo, Ministerstwo Finansów informuje, że 16 stycznia br. o godz. 13.00 w...

history image Informacja o nowych wzorach formularzy deklaracji VAT-14, AKC-4, AKC-4/ZO

Nowe wzory formularzy deklaracji: VAT-14 AKC-4 AKC-4/ZO obowiązujący...

history image Zaproszenie na spotkanie e-commerce

Ministerstwo Finansów uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zmian związanych...

history image 12.11.2019 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image GAZ-LPG – obowiązki od 1 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu...

history image 14.10.2019 SENT - Nowa Specyfikacja Techniczna Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image 03.10.2019 SENT GEO - Przypomnienie o odnowieniu certyfikatów usług ZSL

Uwaga na wygasanie certyfikatu X.509 klienta SSL/TLS po stronie ZSL. Usługa ZSL...

history image SENT - Spotkanie dot. rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych (LPG)

Ministerstwo Finansów informuje, że 7 października 2019 r. o godz. 12.30 w budynku MF (sala...

history image 13.09.2019 SENT - Nowa Specyfikacja Techniczna Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana nowa Specyfikacja...

history image 05.09.2019 SENT - Nowa Specyfikacja Techniczna Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana nowa Specyfikacja...
Showing 1 - 10 of 143 results.
Items per Page 10
of 15