Komunikat z 19.11.2020 r. dotyczący BREXIT.

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do końca grudnia 2020 roku obowiązuje tak zwany okres przejściowy, pozwalający na prowadzenie wymiany handlowej na obecnych zasadach.

Od 1 stycznia 2021 roku obrót towarowy z Wielką Brytanią zostanie objęty formalnościami celnymi, a przedsiębiorcy, którzy będą chcieli kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia.

Każdy przedsiębiorca zamierzający dokonywać obrotu towarowego z państwami spoza Unii Europejskiej (tzw. państwami trzecimi) musi posiadać numer EORI. Jest on niezbędny przy składaniu zgłoszeń i deklaracji celnych oraz dokonywaniu wszelkich innych formalności przed organami celnymi. Numer ten nadawany jest w kraju siedziby przedsiębiorcy i należy go posiadać przed dokonaniem pierwszej czynności przed organami celnymi.

Polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę handlową z Wielką Brytanią muszą wystąpić o nadanie numeru EORI w Polsce, jeżeli chcą nadal prowadzić taką działalność.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku numery EORI nadane w Wielkiej Brytanii (rozpoczynające się literami GB) zostaną unieważnione. Podmioty posiadające taki numer, zamierzające dalej prowadzić działalność podlegającą formalnościom celnym, muszą uzyskać nowy numer EORI  w jednym z państw członkowskich UE.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę handlową z Wielką Brytanią mogą wystąpić o numer EORI już dzisiaj.

Aby uzyskać numer EORI należy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) www.puesc.gov.pl. złożyć wniosek dostępny w ramach usługi e-Klient:

 1. Przedsiębiorca z Polski:
 • jeżeli nie jest zarejestrowany w usłudze e-Klient – powinien założyć konto na PUESC, złożyć wniosek o rejestrację osoby fizycznej, następnie złożyć wniosek o rejestrację podmiotu (w którym to wniosku w polu „Obszar działania", należy wybrać „cło" oraz zaznaczyć, że wniosek dotyczy uzyskania numeru EORI) oraz zarejestrować reprezentację;
 • jeżeli jest już zarejestrowany, ale nie posiada numeru EORI – powinien złożyć wniosek o aktualizację danych rejestracyjnych wybierając „cło" w polu "Obszar działania" oraz zaznaczając, że wniosek dotyczy uzyskania numeru EORI;
 1. Przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii:
 • Jeżeli chciałaby uzyskać numer EORI w Polsce, przedstawiciel przedsiębiorcy składając wniosek o rejestrację podmiotu powinien:
  •  wybrać w polu „Rodzaj podmiotu": TC (kraj trzeci),
  • nie uzupełniać pola numer EORI,
  • wprowadzić numer TC (numer nadany w Wielkiej Brytanii dla celów celno-podatkowych),
  • wybrać „cło" w polu „Obszar działania" i zaznaczyć chęć uzyskania numeru EORI,
  • do wniosku dołączyć skan oświadczenia właściciela firmy lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania z mocy prawa, że firma nie wystąpiła o nadanie numeru EORI w innym państwie członkowskim.

UWAGA!

Można mieć tylko jeden numer EORI w całej UE. Jeżeli przedsiębiorca uzyskał już numer EORI w innym państwie członkowskim nie może się o niego ubiegać w Polsce. W dokumentach celnych składanych w Polsce należy posługiwać się już nadanym numerem EORI.

UWAGA!

Numeru EORI nadanego firmie brytyjskiej w Polsce nie można używać w obrocie celnym do 1 stycznia 2021 roku.

Szczegółowa informacja dotycząca procedury uzyskania numeru EORI dostępna jest na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori.

W przypadku wątpliwości użytkownicy, którzy mają konto na PUESC powinni skorzystać z Portalu Help Desk SISC. Pozostali użytkownicy mogą:

 • wysyłać zapytania pocztą elektroniczną na adres: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE", lub
 • kontaktować się z helpdesk pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55.

Dodatkowe informacje na temat brexitu publikowane są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit.

 Odpowiedzi na pytania dotyczące brexitu udziela również Krajowa Informacja Skarbowa, pod numerami telefonów:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)


 


Komunikaty

history image Komunikat z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie pilotażu nowej wersji PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że w dniu 20.01.2021 r. planowane jest uruchomienie pilotażowe nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej...

history image Komunikat o czasowej aktywacji EORI GB

Informujemy, że w przypadku konieczności złożenia w bieżącym roku zgłoszenia uzupełniającego w procedurze uproszczonej do wpisu do rejestru zgłaszającego lub do zgłoszenia uproszczonego dokonanego...

history image K O M U N I K A T dla podmiotów sprzedających lub zużywających paliwa opałowe

Ministerstwo Finansów uprzejmie ponownie przypomina, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy w odniesieniu do sprzedawanych paliw opałowych jest uzupełnienie przez odbiorcę...

history image Komunikat o braku możliwości od 1 października 2020 r. dokonywania zgłoszeń SENT z konta o podstawowym poziomie dostępu i bez rejestracji w obszarze SENT

KOMUNIKAT informujący o planowanym wprowadzeniu z dniem 1 października 2020 r. automatycznej weryfikacji dokonywania ZGŁOSZEŃ do rejestru SENT z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC ...

history image KOMUNIKAT o możliwości sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców

W związku z wejściem w życie od dnia 5 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U., poz. 1517), które umożliwią kierowcom ...
Showing 1 - 5 of 9 results.
Items per Page 5
of 2

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Awaria systemu SENT GEO - aktualizacja

Informujemy, że w dniu 20.01.2021 r. o godzinie 19:00 nastąpiła awaria systemu SENT-GEO. ...

history image Przerwa techniczna dla AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.01.2021 r. (poniedziałek) od godz. 06:45 do godz. 07:45 będą...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF STP.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01.2021 r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 21:00 będą...

history image AIS/INTRASTAT - prace administracyjne w dniu 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.01.2021 r. (piątek) od godz. 06:45...

history image Prace administracyjne w systemach AES/AIS w dniu 12.01.2021

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) od godz. 06:45 do godz. 08:45 będą...
Showing 1 - 5 of 199 results.
Items per Page 5
of 40