KOMUNIKAT dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, które odbierają towary objęte systemem SENT

Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z systemu SENT, podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej jest np.:

-    osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

-    jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina (o ile nie prowadzi działalności gospodarczej),

-    jednostka np. Policji, Straży Granicznej,

-    ROLNIK prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej – wówczas nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo KRS (bez znaczenia jest sposób opodatkowania tej działalności, np. jako rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług, czy rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Odbiór oleju opałowego do celów grzewczych

Rejestracja AKC-RU

Podmiot ten musi najpierw złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU (zobacz: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil). Może tego dokonać m.in. za pośrednictwem Platformy PUESC – do wykonania tej czynności wystarczające jest posiadanie podstawowego poziomu dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła).

Zamykanie zgłoszeń SENT

W dniu dostarczenia paliwa opałowego podmiot ten jest obowiązany potwierdzić dostawę tego oleju i zamknąć zgłoszenie SENT, tzn. uzupełnić o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy;

3) oświadczenie, że paliwo zużyje do celów opałowych.

Zgłoszenie SENT można zamknąć:

  • za pośrednictwem PUESC – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz znajduje się „Instrukcja KROK PO KROKU" – zobacz KROK 1) albo
  • z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem Platformy PUESC albo Portalu Podatkowego, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

UWAGA Przewoźnicy i Dostawcy!

Żądanie posiadania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC od osób/podmiotów do tego niezobowiązanych jest niezgodne z przepisami prawa.

 

 

Odbiór towaru innego niż olej opałowy, np. olej napędowy

W przypadku, gdy podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej odbiera towary inne niż oleje opałowe, przewóz tych towarów nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT.

Rejestracja na PUESC – nie jest wymagana.

Zamykanie zgłoszeń SENT – nie dotyczy.

W przypadku przewozu np. oleju napędowego do osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą gdy prowadzi ona również działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, w celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.


 


Komunikaty

history image W związku z awarią systemu PKI/SEAP w dniu 19.10.2020r. procedura awaryjna w systemie EMCS PL2 obowiązywała w godz.9:30 – 12:30.

W związku z awarią systemu PKI/SEAP w dniu 19.10.2020r. procedura awaryjna w systemie EMCS PL2 obowiązywała w godz.9:30 – 12:30.

history image Komunikat dotyczący systemu NCTS2

W związku z awarią systemu PKI/PUESC podmioty mogą przesyłać komunikaty do systemu NCTS2 przez BCP. Decyzję o przejściu na procedurę awaryjną (wczytywanie niepodpisanych komunikatów z nośnika...

history image Prace serwisowe na Platformie Integracyjnej w dniu 21.10.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 października (środa) w godzinach 19:00 - 21:00  będą prowadzone prace serwisowe Platformy Integracyjnej. W tym czasie mogą występować utrudnienia z...

history image PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że w dniu 07.10.2020 planowane jest uruchomienie pilotażowe nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej...

history image Komunikat o braku możliwości od 1 października 2020 r. dokonywania zgłoszeń SENT z konta o podstawowym poziomie dostępu i bez rejestracji w obszarze SENT

KOMUNIKAT informujący o planowanym wprowadzeniu z dniem 1 października 2020 r. automatycznej weryfikacji dokonywania ZGŁOSZEŃ do rejestru SENT z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC ...
Showing 1 - 5 of 11 results.
Items per Page 5
of 3

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Komunikat dotyczący systemu EMCS PL2

W związku z awarią systemu PKI/PUESC informujemy o niedostępności systemu EMCS PL2. Podmioty...

history image Przerwa w działaniu systemów AES/AIS

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 października 2020r. (poniedziałek) w...

history image Problemy z obsługą podpisu elektronicznego

Informujemy, że w związku z awarią infrastruktury sieciowej występują zakłócenia w...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30.10.2020r. (piątek) od godz. 19:00 do 31.10.2020r....

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF SP.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16.10.2020r. (piątek) od godz. 15:00 do 17.10.2020r....
Showing 1 - 5 of 199 results.
Items per Page 5
of 40