28.07.2016 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

 

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów
i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052)

Termin do złożenia deklaracji

Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

 

Pierwszy okres, za który  składa się deklarację

Sierpień 2016 r.

Obowiązek odprowadzania wpłat dziennych na rachunek Izby Celnej w Krakowie

Stosownie do zapisów art. 103 ust. 5a-5d ww. ustawy o podatku od towarów i usług  obliczenie oraz wpłata podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych będzie dokonywana na rachunek organu podatkowego Izby Celnej w Krakowie w terminie 5-ciu dni od dnia dokonania transakcji nabycia.

Kto składa deklarację?

Podatnik/płatnik dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych.

Uwaga: jeżeli składający deklarację występuje w charakterze podatnika i płatnika, to składa 1-ną deklarację za dany okres rozliczeniowy

Jak złożyć deklarację?

1. Załóż konto na stronie internetowej puesc.gov.pl (zakładka w prawym górnym rogu strony  -  „utwórz konto").

FILM  INSTRUKTAŻOWY dostępny na stronie puesc.gov.pl  zakładka „Katalog e-usług" –e klient.

Szczegółowa instrukcja w zakresie rejestracji jest dostępna pod adresem https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=k26nr2wQkdm4-svmk+QmVc2Z.undefined

2. Zaloguj się na stronie puesc.gov.pl

3. Wybierz-_Katalog usług-eFormularze-
eZefir(od 01.2016 r.)- więcej –VAT-14

4. Kliknij „wypełnij formularz"

5. Po wypełnieniu formularza kliknij „wygeneruj formularz" (na dole po prawej stronie).

6. Przejdź do zakładki „Moje dokumenty" – „do wysyłki" na liście dokumentów znajdziesz wygenerowany formularz – kliknij AKCJE „podpisz", kliknij „OK" – wybierz rodzaj podpisu i postępuj wg komunikatów na ekranie.

7. Po zmianie statusu dokumentu na liście do wysyłki na „podpisany" należy wybrać AKCJE „wyślij" i kliknąć „OK"

8. Przejdź do zakładki „Moje dokumenty" - odebrane i sprawdź czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które potwierdza,
że deklaracja została przesłana prawidłowo.

Jak wczytać  dane do deklaracji?

1.    Wybierz – katalog usług-ZEFIR 2-Przydatne LINKI

2.     Pobierz – plik: ZF2_20160721_ewidencja_VAT-14

Uwaga: aby ułatwić wypełnienie deklaracji mogą Państwo prowadzić na bieżąco ewidencje transakcji w ww. pliku Excel, z którego możliwe jest  wygenerowanie XML do zaimportowania na formularz deklaracji VAT-14.

Kwota wpłaty dziennej, którą należy wypisać do dokumentu standard „przelew  do US" 

Suma „kwot podatku należnego pomniejszona o zryczałtowane wynagrodzenie płatnika w zł" dla wszystkich transakcji z danego dnia.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na deklaracji VAT-14 w części „objaśnienia do" pkt 2 kolumna „k", tj. „w kolumnie k w ostatnim wierszu z tego samego dnia należy wpisać łączną kwotę podatku dla transakcji z tego samego dnia po pomniejszeniu o łączną kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z kolumny j dla transakcji z tego samego dnia, które przysługuje płatnikowi zgodnie z art. 28 ustawy – Ordynacja podatkowa; jeżeli rozliczenia dokonuje podatnik kwota podatku wykazana w kolumnie k równa się kwocie podatku wykazanej w kolumnie i".

Jak dokonać zapłaty podatku?

 

Wskazanie na standardzie „Przelew do US":

- rachunku bankowego nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 oraz wpisaniu nazwy i adresu organu podatkowego – Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków,

- identyfikatora nr NIP zobowiązanego do składania deklaracji (podatnika lub płatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 11a ww. ustawy o podatku od towarów i usług),

- typu okresu - „J", tj. daty powstania obowiązku podatkowego/daty transakcji
np. 1 sierpnia 2016 r., jako 16J0108,

- symbolu formularza - „VAT-14".

 

Wersja instrukcji do pobrania w formacie pdf: Deklaracje_podatkowe_VAT_14.pdf


Aktualności

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 02/2021 z dnia 14.01.2021 r.

Dear Sir/Madam, Customs Department, Ministry of Finance notifies that the following values of...

history image Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH Szanowni...

history image Errata dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES 1.26

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu erraty dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Newsletter INTRASTAT Nr 14/2020 z dnia 16.12.2020 r.

Dear Sir or Madam, The Customs Department of the Ministry of Finance kindly informs that by...

history image Nowa wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Newsletter INTRASTAT Nr 11/2020

Dear Sir or Madam, The Customs Department of the Ministry of Finance kindly informs that...

history image Nowa wersja specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Nowa wersja specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowania nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image Komunikat z dnia 26 marca 2020 r. dotyczący instrukcji Intrastat

Komunikat z dnia 26 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na...
Showing 1 - 10 of 157 results.
Items per Page 10
of 16