Przykładowy wzrór upoważnienia do Systemu SENT.doc

Przykładowy wzór upoważnienia do rejestracji reprezentacji w usłudze e-Klient przeznaczony dla Systemu SENT