System Decyzje Celne

Decyzje objęte CDS w Polsce

W CDS należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia ważnego w Polsce i w co najmniej jednym innym państwie UE na:

 1. korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA),
 2. złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (CGU),
 3. odroczenie płatności należności celnych (DPO),
 4. korzystanie z  regularnej linii żeglugowej (RSS),
 5. korzystanie z odprawy scentralizowanej (CCL),
 6. dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego (EIR),
 7. korzystanie z samoobsługi celnej (SAS),
 8. korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (IPO),
 9. korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (OPO),
 10. pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia (EUS),
 11. korzystanie z procedury odprawy czasowej (TEA),
 12. stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego (ETD).

W Polsce system CDS nie jest stosowany do obsługi decyzji ważnych tylko w Polsce (czyli decyzji krajowych). Wyjątek stanowi pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA), które zawsze, w każdym przypadku obsługiwane jest w CDS.    

To, czy wniosek dotyczy jednego czy kilku państw członkowskich określa się w polu zawartym we wniosku i pozwoleniu, o nazwie „Geograficzny obszar ważności - Unia". Pole to wypełnia się przy użyciu odpowiednich kodów:

 • kod „1" ważne we wszystkich państwach UE,
 • kod „2" ograniczone do niektórych państw UE – w tym przypadku należy także podać nazwy (kody) państw, w których pozwolenie ma być stosowane,
 • kod „3" – ograniczone do jednego państwa, tzw. „pozwolenia krajowych".
  Wnioski z kodem „3" nie są obsługiwane w CDS.
Złożony do CDS  wniosek jest obsługiwany bezpośrednio przez polskie organy celno-skarbowe w celu wydania odpowiedniego pozwolenia.

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Podstawy prawne

Llink do strony internetowej komisji europejskiej

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko