052. Gdzie można uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Obecnie usługi certyfikacyjne związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, świadczą następujące firmy (podmioty kwalifikowane wpisane do rejestru podmiotów kwalifikowanych), które poniżej zostały wymienione w porządku alfabetycznym: 
  • Enigma SOI Sp. z o.o. www.cencert.pl
  • EuroCert Sp. z o.o. www.eurocert.pl
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. www.kir.com.pl
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.sigillum.pl
  • Asseco Data Systems S.A. (Certum) www.certum.pl
 
Źródło: Strona internetowa Narodowe Centrum Certyfikacji: www.nccert.pl.